ผู้เขียน หัวข้อ: กิจกรรมที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา  (อ่าน 399 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Thammanoon

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 3
    • ดูรายละเอียด
กิจกรรมที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
นายธรรมนูญ  ศรีวิเชียร  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดตะลุ่ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กิจกรรมกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
   ในการทำงานใด ๆ ก็ตามถ้าหากเป้าหมายไม่ชัดเจน อาจทำให้เราหลงทางยิ่งเดินยิ่งห่างออกไปทุกที
ความสำเร็จในการเดินไปสู่เป้าหมายก็ย่อมจะเลือนลางตามไปด้วย ดังนั้นถ้าหากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ย่อม
ทำให้เราเกิดกำลังใจ และมั่นใจว่าได้เดินมาถูกทางแล้ว ความสำเร็จก็คงอยู่ไม่ไกล
   อันดับแรกที่ควรทำก็คือ การศึกษาหลักสูตรรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษาให้เข้าใจ
 วิเคราะห์ตัวมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร ทำอะไรได้บ้าง ใช้ทักษะกระบวนการ
อะไร และมีเจตคติในเรื่องนั้นอย่างไร   เขียนผังมโนทัศน์ ต่อจากนั้นก็มาออกแบบการเรียนรู้ โดยแบ่ง
เนื้อหาเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย ๆ  กำหนดเวลา  ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ BBL และยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ  กำหนดภาระงาน ชิ้นงาน สื่อและนวัตกรรมที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล แล้วนำไปเขียนเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้  ก็จะได้เป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อนำไปใช้สอนก็จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก็จะสูงขึ้น
]กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นฐาน
   นำผลสอบ O-NET ของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาวิเคราะห์โดยดูภาพรวมค่าเฉลี่ยของ
โรงเรียนว่ามาตรฐานใด ตัวชี้วัดใดที่ควรจะต้องพัฒนาให้สูงขึ้น  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบการเรียนรู้
เพื่อใช้สอนเสริมในเรื่องที่ต้องการพัฒนา